Rengjøringsbyrå for trapper i Oslo og Viken

Trappetrinnsvask er en godkjent renholdsbedrift i Oslo som har satt sin prestisje i å spesialisere seg på renhold av trapper og inngangsparti for bedrifter. Vår visjon er enkel: Vi ønsker å heve kompetansen på renhold av trapper og bli nr.1 i bransjen. Vårt fremste mål er å bidra til et grønt renhold, og sørge for at vi har fornøyde medarbeidere med høy kompetanse. Alt dette kommer våre kunder til gode.

Hva er spesielt viktig med renhold av trapper? Hva skiller det fra renhold generelt? Ved å spesialisere oss, har vårt rengjøringsbyrå et konkurransefortrinn allerede før kampen er i gang.

"Det ligger stolthet i å kunne gjøre en god jobb, og dette setter standarden som lar oss gi det lille ekstra. Vi skal ta vår forretning et steg videre for alle våre kunder, i alle Oslos trapper; Et trinn av gangen. "

Vårt utstyr og våre rutiner er spesialtilpasset de utfordringene som gjelder for bedrifter. Disse verktøyene sørger for et høyt nivå av renhold til en konkurransedyktig pris. Blant annet bruker vi ryggstøvsuger med tilpassede filtmunnstykker som reduserer riss og skader. Teleskopskaft for alle renholdsarbeidere er standard hos oss, og hindrer både sliteskader på inventar og utbrenthet hos ansatte. Vi er forhandler av fugerensemiddel som holder høy kvalitet. Videre bruker vi forskjellige mopper og andre vaskeeffekter til forskjellige behov. Med bruk av sesongvariert kjemi i renholdsmidlene, blir arbeidet lettere å utføre uten skader. Dette reduserer kostnadene for deg som kunde.

«En trappevask er ikke bare en trappevask»

Renhold av trapper er en bransje i utvikling. Etter hvert som vi etablerer flere rutiner og spesialutstyr som letter arbeidet, oppdager vi nye muligheter for enda bedre utførelse og tilrettelegging. Spesialisering og dybdekunnskap for våre ansatte øker selvrespekten og yrkesstoltheten. Slik jobber vi kontinuerlig for å bedre tilbudet til våre kunder. 

Har du tenkt på hvilke vaskemidler som passer til din bedrifts materialer? Det er mange parametere som skal vurderes for en optimal rengjøring av trapper. Et vaskefirma bør kunne ta stilling til følgende spørsmål: 

 • Hva slags materiale skal gjøres rent?
 • Hvilke lokal utfordringer har din bedrift i forhold til renhold?
 • Hvilke sesong bestiller du renhold til?
 • Gjøres forhåndsrengjøring tilfredsstillende? Hindrer den all slitasje?

Disse spørsmålene, og flere, kan vi besvare i etterkant av en befaring.

Få gratis befaring

I etterkant av befaringen utarbeider vi en renholdsplan for din bedrift. Den gir deg oversikt over periodiske renholdsoppgaver og eventuelle tiltak vi mener burde gjennomføres for å forebygge slitasje og forbedre inneklimaet.

Konkurransedyktige renholdssystemer og trappevasktjenester

Renhold generelt assosieres ofte med lavt lønnede arbeidere som har for mange arbeidsoppgaver. Økt sykefravær og lite motivasjon i arbeidet vil på sikt øke kostnadene til vaskebyrået, noe som gjerne går utover deg som kunde.

Trappetrinnvask ønsker å sette en ny standard, og har som mål å bli nr. 1 på renhold av trapper i Oslo og viken. Dette får vi ikke til uten å ha renholdere som har det bra på sine arbeidsplasser og besitter rett kompetanse. Vi har tatt konsekvensene av at vi er en bedrift med en ambisiøs visjon. Derfor kan vi med stolthet presentere de tiltakene og systemene vi allerede har etablert:

 • God erfaring med renhold av trapper, trappetrinn og inngangsparti til trapp
 • Benytter dedikerte renholdsmedarbeidere som er interessert i trapperenhold
 • Proaktivitet med løsninger av høy kvalitet sparer kostnader og øker standarden
 • Fokus på læringsprosesser og kompetansedeling innad i bedriften
 • Benytter egne leverandører av maskiner og utstyr
 • Benytter LØFT-teorien for å ta vare på ansatte
 • Benytter ytterligere tiltak for ansatte. (For eksempel hvileavdeling)

Den kundetilfredshet vårt rengjøringsbyrå opplever kommer av en god kombinasjon av punktene ovenfor. I sin tur har dette også ført til lavere sykefravær, lavere «gjennomtrekk» av ansatte og en god intern rekruttering der det trengs.

Selv om Trappetrinnvask i hovedsak fokuserer på renhold i trapper og inngangsparti, kan vi tilby en rekke tilleggstjenester som kan være aktuelle for bedrifter med store næringsbygg. Disse tjenestene er:

 • Skuring og boning av trapp og gulv
 • Matte- og skrapeløsninger som forebygger slitasje og forenkler renhold
 • Vinduspuss
 • Rens av utearealer
 • Reparasjon av stein og belegg (sett inn lenke til stone tech)
 • Garasjevask
 • Renhold av konteiner
 • Fjerning av tagging
 • Sliping og maling av garasjeporter
 • Fugerens
 • Levering av lettere vaktmestertjenester

Dersom du ønsker mer informasjon om detaljer rundt nevnte tjenester, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.

Adresse

Hoffsveien 10
0275 Oslo

© Copyright 2020 - Trappetrinnvask.no er en del av Østlandske Eiendomstjenester AS