Rengjøringsbyrå for trapper i Oslo og Viken

Ved hjelp av både eksperimentering og ny teknologi kan Trappetrinnvask tilby renholdstjenester til fordel for klimaet. I tillegg til globalt klima, tar vår trappevask hensyn til dine ansattes behov for et renere klima innendørs.

Har du tenkt på at alt av rengjøringsmidler før eller siden forsvinner ut i naturen? Myndighetene har allerede begynt å skjerpe inn lovverket i forbindelse med hva som er akseptabelt. I Trappetrinnvask ønsker vi likevel å ligge et steg foran.
Motivasjonen til vår nytenkning kom da vi forsket på et vaskemiddel som skulle bedre inneklimaet i forbindelse med trappevask i næringslokaler. Den gangen tok vi en avgjørelse om å arbeide for både ute- og inneklima på samme tid.

Det har vist seg i ettertid at denne beslutningen er noe vår kunder setter stor pris på. Vi får stadig tilbakemelding om godt inneklima og god lukt i bedriftslokaler etter rengjøring. I visse tilfeller har kunden blitt kvitt sjenerende lukt som har etablert seg over tid.

Norge er et land med store sesongvariasjoner. Derfor er bruk av miljøvennlig kjemi en utfordring som krever ekstra tilpasning. Dersom din bedrift har hatt utfordring med mye nedbør, snøfall eller småstein/grus som tråkkes inn i lokalene, er dette problemet allerede kjent.

En av de største utfordringene er salt som tråkkes inn i lokalene og danner en aggressiv film som kan bidra til å skade fliser, fug og til og med naturstein. Skadene kan forringe både trivsel og inneklima, og i det lange løp vil det påføre bedriften unødvendig kostnader i forbindelse med vedlikehold og totalrenovering. Trappetrinnvask har kompetansen og utstyret som skal til for både å fjerne og forebygge alle slike skader.

Få gratis befaring

I etterkant av befaringen utarbeider vi en renholdsplan for din bedrift. Den gir deg oversikt over periodiske renholdsoppgaver og eventuelle tiltak vi mener burde gjennomføres for å forebygge slitasje og forbedre inneklimaet.

Adresse

Hoffsveien 10
0275 Oslo

© Copyright 2020 - Trappetrinnvask.no er en del av Østlandske Eiendomstjenester AS